Xin chào,
Tôi là Phạm Ngọc Cường.
Tôi là một người Việt trẻ
và tôi có nhiều ước mơ bự chà bá!
PHẠM NGỌC CƯỜNG